Helgelandskusten 2016

Vi for i midsommartid till norska Helgelandskusten för paddling i kalla vatten. Åtta dagar på spännande vatten och fina tältplatser, när vi väl hittade dem. Mycket djurliv med tumlare och fiskstim i vattnet, mycket havsörn och strandskator samt när vi kom till Lovund, en av världens största lunnefågelkolonier.

Klicka på en bild för att starta bildspelet